OPŁATY

Opłata z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego ,tj. poza godzinami realizacji podstawy programowej (czas pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 7.30 i po godz. 12.30). wynosi 0,50 zł za pół godziny zajęć.
Opłata za żywienie
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,00zł w tym:
śniadanie - 1,50 zł
obiad - 3,60zł
podwieczorek - 0,90 zł

Termin płatności do 10-tego każdego miesiąca z góry.

Rodzic otrzymuje książeczkę opłat za korzystanie dziecka z usług przedszkola.
Wpłat dokonywać można za pomocą przelewów bankowych lub w kasie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Czechowice - Dziedzice ul. Ligocka 1 (bez dodatkowych opłat):
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA: 7.00 - 15.00
CZWARTEK: 7.00 - 17.00
PIĄTEK: 7.00 - 13.00

Opłata za dany miesiąc jest rozpisana na dwóch blankietach /jeden to opłata za pobyt dziecka , drugi to opłata za żywienie żywienie, są to dwa różne konta.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

Przedszkole Publiczne Nr 9
w Czechowicach-Dziedzicach
PKO BP O/ Czechowice-Dziedzice
Nr konta 74 1020 1390 0000 6702 0522 3781

Opłata za żywienie:

Przedszkole Publiczne Nr 9
w Czechowicach-Dziedzicach
PKO BP O/ Czechowice-Dziedzice
Nr konta 22 1020 1390 0000 6002 0522 3799

Przy płatności przelewem w tytule zapłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Do książeczki należy dołączyć potwierdzenia transakcji lub wpisać datę jej dokonania.