ZMIANY W OPŁACIE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE

W związku z wprowadzeniem odpowiednich zapisów w ustawie o systemie oświaty, od 1 września 2013r. nastąpi zmiana wysokości opłat za świadczone przez przedszkola usługi, wykraczające poza realizację podstawy programowej. Koszt jednej godziny w/w zajęć wynosić będzie 1zł.
Jednocześnie obowiązuje uchwała Nr XXI/178/12 Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice- Dziedzice, ponieważ zgodnie z art. 12 ust.1 Ustawy z dn. 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827) uchwały rad gmin podjęte przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2014 r., z tym że w przypadku gdy ustalona w nich wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Opłata z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego ,tj. poza godzinami realizacji podstawy programowej (czas pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 7.30 i po godz. 12.30). wynosi 1,00zł za godzinę zajęć.
Opłata za żywienie
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00zł w tym:
śniadanie - 1,25 zł
obiad - 3,00zł
podwieczorek - 0,75 zł

Termin płatności do 10-tego każdego miesiąca z góry.

Rodzic otrzymuje książeczkę opłat za korzystanie dziecka z usług przedszkola.
Wpłat dokonywać można za pomocą przelewów bankowych lub w kasie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Czechowice - Dziedzice ul. Ligocka 1 (bez dodatkowych opłat):
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA: 7.00 - 15.00
CZWARTEK: 7.00 - 17.00
PIĄTEK: 7.00 - 13.00

Opłata za dany miesiąc jest rozpisana na dwóch blankietach /jeden to opłata stała, drugi to żywienie, są to dwa różne konta/.

Należność za żywienie - należy wpłacać na konto:

90 1020 1390 0000 6102 0025 1470

Opłatę za pobyt w przedszkolu poza godzinami realizacji podstawy programowej należy wpłacać na konto:

58 1020 1390 0000 6902 0024 9714

Jeżeli rodzic dokonuje wpłaty przelewem należy podać: imię i nazwisko dziecka, numer przedszkola, za który miesiąc jest wpłata.

Do książeczki należy dołączyć potwierdzenia transakcji lub wpisać datę jej dokonania.